دوره 8, شماره 27 (1393)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی/ اصیل

بررسی میزان آگاهانه‌بودن تصمیم زنان باردار در مورد نحوه انتخاب زایمان PDF XML
گوهر محمدی, محمود عباسی 53-69
هوش اخلاقی دانشجویان پزشكي دانشگاه‌های علوم پزشكي شهر تهران PDF XML
شيوا رفعتي, ناهيد رژه, طه‌محمد احمدي‌وش, علی دوا تی 71-91
شوخی و بازبینی نقش آن در بهبود روابط پرستار ـ بيمار PDF XML
محمدرضا خدابخش, فريبا کياني 93-113
ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان PDF XML
کورش فتحی واجارگاه, علی‌اکبر خسروی بابادی, فرزانه حاجتمند 129-152

مقاله مروری

تأثیر اعمال صالح در زندگی معنوی از دیدگاه قرآن PDF XML
دادخدا خدایار 11-52
مروری بر تعارض حقوق دانشجو و بیمار در آموزش بالینی PDF XML
محمد رضا عبدالملکی, لیلا افشار, صدیقه مؤمنی 115-127
بررسی ابعاد اخلاقي اهداي جنين وگامت از منظر اصول چهارگانه اخلاق پزشکي PDF XML
فرين تاتاري, يوسف محمدپور, احسان شمسي, محمود عباسي 153-182